Kontakt

ul. Krakowska 15
33-113 Tarnów/ Zgłobice
www.vwracing.pl
info@volkswagenracing.pl
tel./fax: +48 14 674 12 04

Volkswagen Racing Polska Sp. z o.o.
Siedziba: Małopolskie/Tarnowski/Tarnów
Zarząd: Janusz Gładysz, Adam Gładysz

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
KRS nr: 0000232617
NIP: 9930429966
REGON: 120050485

Konto: ING Bank Śląski Katowice O/Tarnów
47 1050 1562 1000 0022 9319 1934

Sekretariat

Edyta Krak
tel. +48 14 674 12 04
tel. +48 602 343 551
fax +48 14 674 12 04
e-mail: krake@vwracing.pl

Partnerzy: